Citacions literàries d’Els consells del colom, Stephen Kelman

* T’has d’imaginar que tot el que fas és el millor que has fet mai.
(© Stephen Kelman, Els consells del colom, Proa Edicions, pàg. 75)

You have to imagine everything you make is your best.
(© Stephen Kelman, Pigeon English, Bloomsbury Publishing)

* Fer una cosa mal feta a posta és pitjor que fer-la sense voler. El que es fa sense voler es pot arreglar però el que es fa a posta no només et destrueix a tu, sinó que destrueix el món sencer.
(© Stephen Kelman, Els consells del colom, Proa Edicions, pàg. 120)

Doing something bad on purpose is worse than doing it by mistake. You can mend a mistake but on purpose doesn’t just break you, it breaks the whole world.
(© Stephen Kelman, Pigeon English, Bloomsbury Publishing)

* Les mares no haurien de portar tatuatges.
(Stephen Kelman, Els consells del colom, Proa Edicions, pàg. 136)

* Somebody’s mamma shouldn’t have a tattoo.
(© Stephen Kelman, Pigeon English, Bloomsbury Publishing)

* Els civils són totes les persones que no són ni delinqüents ni policies.
(© Stephen Kelman, Els consells del colom, Proa Edicions, pàg. 163)

Civilians is every other person who isn’t a criminal or a cop.
(© Stephen Kelman, Pigeon English, Bloomsbury Publishing)

* Una part de l’esperit dels morts sempre es queda als llocs que coneixia, encara que la seva ànima se n’hagi anat al Cel.
(© Stephen Kelman, Els consells del colom, Proa Edicions, pàg. 244)

A piece of the dead person’s spirit always stays in the places he knew, even if his soul has already gone to Heaven.
(© Stephen Kelman, Pigeon English, Bloomsbury Publishing)

Traducció d’Albert Torrescasana
Translator: Albert Torrescasana

(Agraeixo a l’Albert haver-me facilitat les citacions originals.)

Els consells del colom (Pigeon English), Stephen Kelman

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *