Citacions literàries d’Una cambra pròpia, Virginia Woolf

* La vanitat és molt absurda.
Virginia Woolf, Una cambra pròpia, La Temerària Editorial, 2014, pàg. 43)

* One has certain foolish vanities.
Virginia Woolf, A Room of One’s Own)

* L’alliberament més gran de tots […] és la llibertat de pensar en les coses en elles mateixes.
Virginia Woolf, Una cambra pròpia, La Temerària Editorial, 2014, pàg. 51)

* The greatest release of all […] is freedom to think of things in themselves.
Virginia Woolf, A Room of One’s Own)

* La literatura és un seguit d’homes destruïts a causa d’un mirament excessiu, del compte irracional que han tingut davant les opinions d’altri.
Virginia Woolf, Una cambra pròpia, La Temerària Editorial, 2014, pàg. 72)

* Literature is strewn with the wreckage of men who have minded beyond reason the opinions of others.
Virginia Woolf, A Room of One’s Own)

* Els diners revesteixen de dignitat certes coses que, si no es paguen, són meres frivolitats.
Virginia Woolf, Una cambra pròpia, La Temerària Editorial, 2014, pàg. 84)

* Money dignifies what is frivolous if unpaid for.
Virginia Woolf, A Room of One’s Own)

* Els llibres es continuen els uns als altres, tot i que tenim el costum de jutjar-los separadament.
Virginia Woolf, Una cambra pròpia, La Temerària Editorial, 2014, pàg. 102)

* For books continue each other, in spite of our habit of judging them separately.
Virginia Woolf, A Room of One’s Own)

* L’error més gruixut que pot cometre qualsevol persona que es proposi escriure és pensar en el seu sexe.
Virginia Woolf, Una cambra pròpia, La Temerària Editorial, 2014, pàg. 129)

* It is fatal for anyone who writes to think of their sex.
Virginia Woolf, A Room of One’s Own)

* La veritat només s’aconsegueix aplegant una gran diversitat d’errors.
Virginia Woolf, Una cambra pròpia, La Temerària Editorial, 2014, pàg. 130)

* Truth is only to be had by laying together many varieties of error.
Virginia Woolf, A Room of One’s Own)

* L’única cosa que compta és escriure allò que vols escriure; i, qui pot dir si comptarà durant segles i segles o només unes hores?
Virginia Woolf, Una cambra pròpia, La Temerària Editorial, 2014, pàg. 131)

* So long as you write what you wish to write, that is all that matters; and whether it matters for ages or only for hours, nobody can say. 
Virginia Woolf, A Room of One’s Own)

Traducció d’Helena Valentí

Una cambra pròpia, Virginia Woolf, La Temerària Editorial, 2014

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *