Citacions literàries de Lady Susan, Jane Austen

* Quan una persona menteix sempre, és impossible que sigui coherent.
Jane Austen, Lady Susan, Nørdicalibros, 2014, pàg. 64)

* When a person is always to deceive, it is impossible to be consistent.
 Jane Austen, Lady Susan)

* La innocència mai no resulta, en afers amorosos.
 Jane Austen, Lady SusanNørdicalibros, 2014, pàg. 68)

* Artlessness will never do in love matters.
 Jane Austen, Lady Susan)

* Els homes joves solen prendre decisions amb precipitació, i no són més abruptes en prendre-les que inconstants a l’hora de mantenir-s’hi ferms.
 Jane Austen, Lady SusanNørdicalibros, 2014, pàg. 88)

* Young men are often hasty in their resolutions, and not more sudden in forming than unsteady in keeping them.
 Jane Austen, Lady Susan)

* Hi ha alguna cosa agradable en uns sentiments que es deixen modelar amb tanta facilitat. […], resulten molt convenients quan hom vol influenciar les passions d’altri.
 Jane Austen, Lady SusanNørdicalibros, 2014, pàg. 102)

* There is something agreeable in feelings so easily worked on; […] they are very convenient when one wishes to influence the passions of another.
 Jane Austen, Lady Susan)

Traducció d’Alba Dedeu

Lady Susan, Jane Austen, Nørdicalibros, 2014

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Deixa un comentari